επιχείρηση
Προϊόντα
Γερανός χαλυβουργείου
μία δοκός ΓΒΕ γερανός
διπλή δοκός ΓΒΕ γερανός
Υπερυψωμένος γερανός εργαστηρίων
ενιαίος γερανός ατσάλινων σκελετών δοκών
Διπλός γερανός ατσάλινων σκελετών δοκών
Επί σιδηροτροχιών γερανός ατσάλινων σκελετών εμπορευματοκιβωτίων
Γερανός χυτηρίων
Ηλεκτρικό ανύψωσης Συρματόσχοινων
ανελκυστήρας φραγμών αλυσίδων
ηλεκτρικά συρματόσχοινο βαρούλκο
Γερανός φλόκων βραχιόνων
Τοποθετημένος στυλοβάτης γερανός φλόκων
Πλατφόρμα ανελκυστήρων ψαλιδιού
γερανός ανταλλακτικών